Power Mama t-shirts

Når krige og konflikter tvinger familier ud i et liv på flugt, er piger og kvinder de mest sårbare. Tæt på halvdelen af alle kvinder udsættes for voldtægt, vold, kidnapning, bestikkelse eller andre former for overgreb. Kun hvert fjerde barn på flugt fortsætter skolegangen efter grundskolen. Og blandt pigerne er det halvt så mange som blandt drengene.

Alle piger og kvinder fortjener at føle sig trygge og sikre. Alle kvinder og piger fortjener at få en uddannelse, så de kan klare sig selv og skabe en bedre fremtid.

Når du køber disse t-shirts støtter du DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde med at beskytte og styrke piger og kvinder på flugt. Vi arbejder for at styrke kvinders rettigheder, beskytte dem mod overgreb og sikre, at de kommer i skole. Vi udbyder kurser, hvor de kan tillære sig nye kompetencer og uddeler mikrolån til, at de kan starte egne forretninger op.